• Зимний Байкал
  Jan 31 - Feb 5, 2022
 • Экспедиция по Курильским островам
  Jun 3 - 12, 2022
 • Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
  Jul 3 - 13, 2022
 • Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
  Jul 24 - Aug 3, 2022

JANUARY

21

Fr

22

Sa

23

Su

24

Mo

25

Tu

26

We

27

Th

28

Fr

29

Sa

30

Su

31

Mo

FEBRUARY

1

Tu

2

We

3

Th

4

Fr

5

Sa

6

Su

7

Mo

8

Tu

9

We

10

Th

11

Fr

12

Sa

13

Su

14

Mo

15

Tu

16

We

17

Th

18

Fr

19

Sa

20

Su

21

Mo

22

Tu

23

We

24

Th

25

Fr

26

Sa

27

Su

28

Mo

MARCH

1

Tu

2

We

3

Th

4

Fr

5

Sa

6

Su

7

Mo

8

Tu

9

We

10

Th

11

Fr

12

Sa

13

Su

14

Mo

15

Tu

16

We

17

Th

18

Fr

19

Sa

20

Su

21

Mo

22

Tu

23

We

24

Th

25

Fr

26

Sa

27

Su

28

Mo

29

Tu

30

We

31

Th

APRIL

1

Fr

2

Sa

3

Su

4

Mo

5

Tu

6

We

7

Th

8

Fr

9

Sa

10

Su

11

Mo

12

Tu

13

We

14

Th

15

Fr

16

Sa

17

Su

18

Mo

19

Tu

20

We

21

Th

22

Fr

23

Sa

24

Su

25

Mo

26

Tu

27

We

28

Th

29

Fr

30

Sa

MAY

1

Su

2

Mo

3

Tu

4

We

5

Th

6

Fr

7

Sa

8

Su

9

Mo

10

Tu

11

We

12

Th

13

Fr

14

Sa

15

Su

16

Mo

17

Tu

18

We

19

Th

20

Fr

Зимний Байкал
January 31, 2022
10:00 AM
Зимний Байкал
Tour
6 days
Booking open
Easy
87,000 rub
Зимний Байкал
February 7, 2022
10:00 AM
Зимний Байкал
Tour
6 days
Booking closed
Easy
87,000 rub
Экспедиция по Курильским островам
June 3, 2022
Экспедиция по Курильским островам
Tour
10 days
Booking open
Normal
320,000 rub
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
July 3, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
Tour
11 days
Booking open
Easy
149,000 rub
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
July 10, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
Tour
11 days
Booking open
Easy
149,000 rub
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
July 17, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
Tour
11 days
Booking open
Easy
149,000 rub
Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
July 24, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
Tour
11 days
Booking open
Easy
185,000 rub
Kamchatka
July 24, 2022
Kamchatka
Tour
7 days
Booking open
Normal
100 rub
Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
August 7, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
Tour
11 days
Booking open
Easy
185,000 rub
Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
August 14, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (комфорт)
Tour
11 days
Booking open
Easy
185,000 rub
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
August 21, 2022
Острова Итуруп и Сахалин (эконом)
Tour
11 days
Booking open
Easy
149,000 rub
Tyatya volcano (Kunashir)
September 1, 2022
Tyatya volcano (Kunashir)
Tour
11 days
Booking open
Hard
76,500 rub